fbpx

葡文課程 - 2020_10月最新時間表

葡萄牙語(Português),中文叫葡萄牙文、葡語或者葡文,係羅曼語族的嘅其中一種語言。葡語以使用國家數量黎計的話係世界排名第七的語言,使用地區包括葡萄牙、巴西、安哥拉、莫三比克、維德角、聖多美普林西比、幾內亞比索、東帝汶和澳門,總共有九個國家或地區。超過兩億人口以葡萄牙語為母語。

由於葡萄牙喺15世紀同16世紀開始向外進行殖民擴張,建立咗包括南美洲嘅巴西、亞洲嘅澳門嘅殖民統治,葡萄牙語也成為某些地區最常用的第二外語,好似西印度的達曼-第烏聯邦區,以及馬來西亞嘅馬六甲州。

最古早嘅葡萄牙語,源於中世紀嘅加里西亞王國所使用嘅一支通俗拉丁語變體。今日的母語人口大概有2.1億左右,如果包含第二語言使用者則約為2.4億人,通常被列為母語人口世界第6或第7多嘅語言。葡萄牙語使用區域佔地相當廣泛,同時主要因為巴西眾多的人口,葡萄牙語亦都係南半球最多人使用嘅語言,和拉丁美洲僅次於西班牙語的第二大語言。

西班牙作家米格爾·德·塞萬提斯曾把葡萄牙語稱作「甜蜜的語言」,巴西詩人奧拉沃·比拉克就將葡萄牙語比作「última flor do Lácio, inculta e bela」,意思係「拉齊奧最後一朵絢爛的野花」。

葡語界目前唯一的諾貝爾文學獎得主,若澤·薩拉馬戈曾說:「世上沒有葡萄牙語這種語言,而是有很多語言使用葡語。」

課程編號
課程日期費用(包教材)上課地點
葡語A1基礎速成班 - 上
AA11-075月21日 - 7月16日,逢星期六,14:30-16:302200澳門元(18學時)黑沙環校
AA11-095月19日 - 7月14日,逢星期四,19:30 - 21:302200澳門元(18學時)黑沙環校
AA11-106月5日 - 7月31日,逢星期日,10:00-12:002200澳門元(18學時)黑沙環校
----
AP11-075月28日 - 7月2日,逢星期六,10:00 - 13:002200澳門元(18學時)新口岸校
AP11-085月31日 - 7月5日,逢星期二,19:00 - 22:002200澳門元(18學時)新口岸校
AP11-096月10日 - 7月15日,逢星期五,19:00-22:002200澳門元(18學時)新口岸校
----
葡語A1基礎速成班 - 下
AA13-055月22日 - 7月17日,逢星期日,14:30 - 16:302200澳門元(18學時)黑沙環校
AA13-046月8日 - 7月6日,逢星期一、三,19:00-21:002200澳門元(18學時)黑沙環校
----
AP13-026月12日 - 7月17日,逢星期日,10:00-13:002200澳門元(18學時)新口岸校
AP13-036月19日 - 7月24日,逢星期日,14:30-17:302200澳門元(18學時)新口岸校
----
葡語A1基礎速成班
----
葡語A2初級速成班-上
A15-375月15日 - 7月10日,逢星期日,10:00 - 12:002300澳門元(18學時)黑沙環校
A15-385月3日 - 5月31日,逢星期二、五,19:30 - 21:302300澳門元(18學時)黑沙環校
AP15-386月11日 - 7月16日,逢星期六,14:30 - 17:302300澳門元(18學時)新口岸校
葡語A2初級速成班-中
A16-126月7日 - 7月5日 逢星期二、五 19:30 - 21:302300澳門元(18學時)黑沙環校
AP16-145月21日 - 6月18日,逢星期六,15:10 - 18:102300澳門元(18學時)新口岸校
葡語A2初級速成班-下
AP17-25月11日 - 6月15日,逢星期三,19:00 - 22:002300澳門元(18學時)新口岸校
----
葡語B1中級速成班-上
----
葡語A1文法及發音加強班
----
葡語速成班(暑期班)
A1-N7月18日至8月26日,逢星期一、三、五,11:00 – 13:004400澳門元(36學時)黑沙環校
A1-M7月22日至8月30日,逢星期二、五,10:00 - 13:004400澳門元(36學時)新口岸校
A1-O7月25日至8月31日,逢星期一、三,14:00 – 17:004400澳門元(36學時)新口岸校
A1-P7月22日至8月30日,逢星期二、五,14:30 – 17:304400澳門元(36學時)新口岸校
A2-A7月27日至8月24日,逢星期三、五,10:00 – 13:00,14:30 – 17:306900澳門元(54學時)新口岸校
葡語CAPLE A2考試專攻班
----
----
課程皆符合歐洲共同語言參考框架(QECR)以及葡萄牙語教學參考標準(QuaREPE),完成課程後可具備能力參加 葡萄牙語等級考試(CAPLE)
請於網上留位後三日內進行銀行轉帳或到本中心完成報名手續
進行能力測試需繳付100澳門元,如報讀課程則可豁免
課程皆可使用持續進修基金

✔️查詢及詳情

電話:+853 28422300

地址:

黑沙環本校:澳門黑沙環蓮峰街南方花園十四座地下D

北京街分校:澳門新口岸北京街廣發商業中心6/F

✔️請假及補堂指引:https://portuget.com/absence

✔️葡萄牙語留位表格:

葡文課程成人班:https://portuget.com/lastest-timetable/
葡語課程小童班:https://portuget.com/children-lastest-timetable/

WeChat 公眾號:PortuGet 明橋葡語

Facebook:www.facebook.com/portuget

Instagram:www.instagram.com/portuget_mo

葡文課程 – 10月最新時間表