fbpx

葡文課程 - 2020_10月最新時間表

葡萄牙語(Português),中文叫葡萄牙文、葡語或者葡文,係羅曼語族的嘅其中一種語言。葡語以使用國家數量黎計的話係世界排名第七的語言,使用地區包括葡萄牙、巴西、安哥拉、莫三比克、維德角、聖多美普林西比、幾內亞比索、東帝汶和澳門,總共有九個國家或地區。超過兩億人口以葡萄牙語為母語。

由於葡萄牙喺15世紀同16世紀開始向外進行殖民擴張,建立咗包括南美洲嘅巴西、亞洲嘅澳門嘅殖民統治,葡萄牙語也成為某些地區最常用的第二外語,好似西印度的達曼-第烏聯邦區,以及馬來西亞嘅馬六甲州。

最古早嘅葡萄牙語,源於中世紀嘅加里西亞王國所使用嘅一支通俗拉丁語變體。今日的母語人口大概有2.1億左右,如果包含第二語言使用者則約為2.4億人,通常被列為母語人口世界第6或第7多嘅語言。葡萄牙語使用區域佔地相當廣泛,同時主要因為巴西眾多的人口,葡萄牙語亦都係南半球最多人使用嘅語言,和拉丁美洲僅次於西班牙語的第二大語言。

西班牙作家米格爾·德·塞萬提斯曾把葡萄牙語稱作「甜蜜的語言」,巴西詩人奧拉沃·比拉克就將葡萄牙語比作「última flor do Lácio, inculta e bela」,意思係「拉齊奧最後一朵絢爛的野花」。

葡語界目前唯一的諾貝爾文學獎得主,若澤·薩拉馬戈曾說:「世上沒有葡萄牙語這種語言,而是有很多語言使用葡語。」

課程編號
課程日期費用(包教材)上課地點
葡語A1基礎速成班 - 上
A11-84 <已滿>9月19日 - 10月24日,逢星期日,14:30 - 17:302200澳門元(18學時)黑沙環校
A11-9111月20日 - 12月25日,逢星期六,14:30 - 17:302200澳門元(18學時)黑沙環校
A11-9211月15日 - 12月13日,逢星期一、三,19:30 - 21:302200澳門元(18學時)黑沙環校
AP11-85 <已滿>9月18日 - 10月23日,逢星期六,14:30 - 17:302200澳門元(18學時)新口岸校
AP11-9011月3日 - 12月8日,逢星期三,19:00 - 22:002200澳門元(18學時)新口岸校
AP11-9311月14日 - 12月19日,逢星期日,10:00 - 13:002200澳門元(18學時)新口岸校
AP11-9411月7日 - 12月12日,逢星期日,14:30 - 17:302200澳門元(18學時)新口岸校
AP11-9511月11日 - 12月9日,逢星期二、四,19:00 - 21:002200澳門元(18學時)新口岸校
葡語A1基礎速成班 - 下
A13-48 <已滿>9月19日 - 10月24日,逢星期日,10:00 - 13:002200澳門元(18學時)黑沙環校
A13-5110月31日 - 12月5日,逢星期日,14:30 - 17:302200澳門元(18學時)黑沙環校
----
AP13-5211月27日 - 1月15日,逢星期六,14:30 - 17:302200澳門元(18學時)新口岸校
AP13-5310月30日 - 12月4日,逢星期六,10:00 - 13:002200澳門元(18學時)新口岸校
----
葡語A1基礎速成班
----
葡語A2初級速成班-上
A15-3011月28日 - 1月2日,逢星期日,10:00 - 13:002300澳門元(18學時)黑沙環校
AP15-3110月29日 - 11月26日,逢星期三、五,19:30 - 21:302300澳門元(18學時)新口岸校
----
----
葡語A2初級速成班-中
A16-1211月28日 - 1月2日,逢星期六,10:00 - 13:002300澳門元(18學時)黑沙環校
----
葡語A2初級速成班-下
----
葡語B1中級速成班-上
----
葡語A1文法及發音加強班
----
葡語A1基礎速成班(暑期班)
----
----
----
----
課程皆符合歐洲共同語言參考框架(QECR)以及葡萄牙語教學參考標準(QuaREPE),完成課程後可具備能力參加 葡萄牙語等級考試(CAPLE)
請於網上留位後三日內進行銀行轉帳或到本中心完成報名手續
進行能力測試需繳付100澳門元,如報讀課程則可豁免
課程皆可使用持續進修基金

✔️查詢及詳情

電話:+853 28422300

地址:

黑沙環本校:澳門黑沙環蓮峰街南方花園十四座地下D

北京街分校:澳門新口岸北京街廣發商業中心6/F

✔️請假及補堂指引:https://portuget.com/absence

✔️葡萄牙語留位表格:

葡文課程成人班:https://portuget.com/lastest-timetable/
葡語課程小童班:https://portuget.com/children-lastest-timetable/

WeChat 公眾號:PortuGet 明橋葡語

Facebook:www.facebook.com/portuget

Instagram:www.instagram.com/portuget_mo

葡文課程 – 10月最新時間表