fbpx

葡文課程 - 2020_10月最新時間表

葡萄牙語(Português),中文叫葡萄牙文、葡語或者葡文,係羅曼語族的嘅其中一種語言。葡語以使用國家數量黎計的話係世界排名第七的語言,使用地區包括葡萄牙、巴西、安哥拉、莫三比克、維德角、聖多美普林西比、幾內亞比索、東帝汶和澳門,總共有九個國家或地區。超過兩億人口以葡萄牙語為母語。

由於葡萄牙喺15世紀同16世紀開始向外進行殖民擴張,建立咗包括南美洲嘅巴西、亞洲嘅澳門嘅殖民統治,葡萄牙語也成為某些地區最常用的第二外語,好似西印度的達曼-第烏聯邦區,以及馬來西亞嘅馬六甲州。

最古早嘅葡萄牙語,源於中世紀嘅加里西亞王國所使用嘅一支通俗拉丁語變體。今日的母語人口大概有2.1億左右,如果包含第二語言使用者則約為2.4億人,通常被列為母語人口世界第6或第7多嘅語言。葡萄牙語使用區域佔地相當廣泛,同時主要因為巴西眾多的人口,葡萄牙語亦都係南半球最多人使用嘅語言,和拉丁美洲僅次於西班牙語的第二大語言。

西班牙作家米格爾·德·塞萬提斯曾把葡萄牙語稱作「甜蜜的語言」,巴西詩人奧拉沃·比拉克就將葡萄牙語比作「última flor do Lácio, inculta e bela」,意思係「拉齊奧最後一朵絢爛的野花」。

葡語界目前唯一的諾貝爾文學獎得主,若澤·薩拉馬戈曾說:「世上沒有葡萄牙語這種語言,而是有很多語言使用葡語。」

課程編號
課程日期費用MOP(包教材)
葡語A1基礎速成班 - 上(A1-1)
AA11-376月4日 - 7月9日,逢星期日,10:00 - 13:00,黑沙環校$2200(18學時+∞學時線上補充課程)
AA11-385月20日 - 6月24日,逢星期六,10:00 - 13:00,黑沙環校$2200(18學時+∞學時線上補充課程)
AA11-396月19日 - 7月24日,逢星期一,19:00 - 22:00,黑沙環校$2200(18學時+∞學時線上補充課程)
---
---
AP11-365月28日 - 7月2日,逢星期日,10:00 - 13:00,新口岸校$2200(18學時+∞學時線上補充課程)
AP11-376月14日 - 7月19日,逢星期三,19:00 - 22:00,新口岸校$2200(18學時+∞學時線上補充課程)
---
---
---
---
葡語A1基礎速成班 - 下(A1-2)
---
---
---
---
---
AP13-186月26日 - 7月31日,逢星期一,19:00-22:00,新口岸校$2200(18學時+∞學時線上補充課程)
---
---
---
葡語A2初級速成班-上(A2-1)
AA15-415月27日 - 7月1日,逢星期六,14:00 - 17:00,黑沙環校$2300(18學時)
AA15-426月11日 - 7月16日,逢星期日,14:30 - 17:30,黑沙環校$2300(18學時)
AP15-475月17日 - 6月21日,逢星期三,19:00 - 22:00,新口岸校$2300(18學時)
AP15-486月10日 - 7月15日,逢星期六,14:30 - 17:30,新口岸校$2300(18學時)
AP15-496月20日 - 7月18日,逢星期二、四,19:30-21:30,新口岸校$2300(18學時)
葡語A2初級速成班-中(A2-2)
---
AP16-216月28日 - 8月2日,逢星期三,19:00 - 22:00,新口岸校$2300(18學時)
葡語A2初級速成班-下(A2-3)
AA17-116月10日 - 7月15日,逢星期六,17:10 - 20:10,黑沙環校$2300(18學時)
---
葡語B1中級速成班-上(B1-1)
---
葡語B1中級速成班-中(B1-2)
B12-26月24日 - 8月5日,逢星期六,10:00 - 13:00,新口岸校$2850(21學時)
葡語B1中級速成班-下(B1-3)
---
葡語聽力及口語課程(A1-A2)-適合高中至大一中葡翻譯或葡語研究報讀
LA1-26月6日 - 7月11日,逢星期二,19:00 - 22:00,新口岸校$2600(9堂)
葡語聽力及口語課程(B1-B2)-適合升大二或大三中葡翻譯或葡語研究報讀
---
葡語CAPLE A2考試專攻班
---
葡語A1基礎速成班(A1-1+A1-2)
A1-R7月14日-8月23日,逢星期一、三、五,11:00-13:00,黑沙環校$4400(36學時)
A1-S7月19日- 8月28日,逢星期一、三、五,14:30-16:30,黑沙環校$4400(36學時)
A1-T7月18日- 8月24日, 逢星期二、四,10:00-13:00,黑沙環校$4400(36學時)
A1-U7月4日-8月10日,逢星期二、四,19:00-22:00,黑沙環校$4400(36學時)
A1-V7月8日-8月13日,逢星期六、日, 10:00-13:00,黑沙環校$4400(36學時)
A1-X7月22日-8月27日,逢星期六、日,14:30-17:30,黑沙環校$4400(36學時)
A1-Y7月21日-8月30日,逢星期一、三、五,11:00-13:00,新口岸校$4400(36學時)
A1-Z7月10日-8月18日,逢星期一、三、五,14:30-16:30,新口岸校$4400(36學時)
A1-AA7月20日 - 8月29日,逢星期二、四,10:00-13:00,新口岸校$4400(36學時)
A1-AB7月25日- 8月31日,逢星期二、四,14:30-17:30,新口岸校$4400(36學時)
A1-AC7月22日-8月27日,逢星期六、日, 10:00-13:00,新口岸校$4400(36學時)
A1-AD7月8日-8月13日,逢星期六、日, 14:30-17:30,新口岸校$4400(36學時)
A1-AE7月15日-8月20日,逢星期六、日, 10:00-13:00,新口岸校$4400(36學時)
葡語A2初級速成班(A2-1+A2-2+A2-3)
A2-B7月1日-8月27日,逢星期六、日, 14:30-17:30,新口岸校$6900(54學時)

✔️查詢及詳情

電話:+853 28422300

地址:

黑沙環本校:澳門黑沙環蓮峰街南方花園十四座地下D

北京街分校:澳門新口岸北京街廣發商業中心6/F

✔️請假及補堂指引:https://portuget.com/absence

✔️葡萄牙語留位表格:

葡文課程成人班:https://portuget.com/lastest-timetable/
葡語課程小童班:https://portuget.com/children-lastest-timetable/

WeChat 公眾號:PortuGet 明橋葡語

Facebook:www.facebook.com/portuget

Instagram:www.instagram.com/portuget_mo

葡文課程 – 10月最新時間表
課程留位表

課程留位表

了解我們的途徑